Vruchtrot bij appel door schimmels

Appels kunnen worden aangetast door diverse vruchtrotschimmels. Hier geven we een overzicht van een aantal belangrijke bewaarschimmels.

Overzicht van vruchtrotschimmels bij appel

 1. Alternaria rot. Foto door Adny/Shutterstock.com

  Alternaria rot

  Alternaria rot, ook wel zwartrot genoemd, is te herkennen aan zwarte vlekken op een bruine schil. Deze vruchten kunnen uiteindelijk ook helemaal rot en zacht worden. De schimmel kan ook via een open neuseinde van de appel aanvallen. Deze schimmel komt veel voor in samenhang met schilafwijkingen zoals 'soft scald' en 'zonnebrand'.
 2. Blauwe schimmel (Penicillium expansum). Foto door WFBR

  Blauwe schimmel

  Penicillium is een blauwe schimmel veroorzaakt door de schimmel Penicillium expansum. Het is een zacht nat rot die op de schil begint rond wondjes of lenticellen. Later kunnen grijsblauwe massa's sporen op het appeloppervlak verschijnen. Het aangetaste weefsel is duidelijk begrensd en scheidt zich gemakkelijk van gezond weefsel. Verwondingen die ontstaan aan appels tijdens plukken en verdere handelingen vormen de primaire toegangspoorten voor de schimmel.
 3. Botrytis rot. Foto door WFBR

  Botrytis rot

  Botrytis, ook wel grijsrot of grauwe schimmel genoemd, begint met een bruine verkleuring rond lenticellen en wonden of aan het neuseinde van de appel. Het is (meestal) een zacht rot. Het aangetaste, lichtbruine tot bruine oppervlakte kan worden bedekt met wit-grijs mycelium. Het aangetaste weefsel kan niet worden gescheiden van het gezonde weefsel. De schimmel kan nestrot veroorzaken in opgeslagen fruit. De preventie van de infectie begint in de boomgaard. Het voorzichtig plukken en hanteren van de appels beperkt de infecties die optreden via wonden.
 4. Klokhuisrot. Foto door WFBR

  Klokhuisrot

  Klokhuisrot wordt veroorzaakt door schimmels die leiden tot aangetast weefsel rond het klokhuis. Het rot kan zacht en nat zijn, maar ook droog en kurkachtig. Het kan zich uitstrekken tot de steel en tot het neuseinde van de appel. Als dit het geval is, kan het ook van buitenaf zichtbaar worden. De besmetting heeft plaatsgevonden in de boomgaard.
 5. Lenticelspot. Foto door WFBR

  Lenticelspot

  Lenticelspot is een bewaarziekte die wordt veroorzaakt door de schimmel Fibulorhizoctonia. De vlekken (spots) zijn gecentreerd rond de lenticellen. In latere stadia verandert het in grotere rotte plekken. Het risico is het grootst op vochtige plekken in de bewaring. Daarom wordt aanbevolen om te zorgen voor voldoende luchtcirculatie door de kisten met appels. Reduceren van lenticelspot vereist een voldoende mate van vochtverlies gedurende de bewaring.
 6. Monilia rot. Photo door Adam Radosavljevic/Shutterstock.com

  Monilia rot

  Moniliarot (bruinrot) is een stevig rot. De eerste indicatie van infectie is een klein cirkelvormige bruin vlekje. Daarna kan er een witte schimmel verschijnen. Tijdens de bewaring kunnen appels volledig zwart worden, terwijl de schil glanzend en heel blijft. Het voorkomen van schilbeschadigingen helpt om infecties te verminderen.
 7. Nectria rot. Foto door WFBR

  Nectria rot

  Nectria rot (steel- en neusrot) komt meestal voor aan de steel of neus van de appel. Het is te herkennen aan een ronde verzonken bruine vlek, met wit mycelium in een later stadium. Het rot heeft een duidelijke grens tussen gezond en rot weefsel. Deze ziekte moet in de boomgaard worden bestreden.
 8. Neofabraea rot. Foto door WFBR

  Neofabraea rot

  Neofabraea (voorheen bekend als Gloeosporium) vormt een cirkelvormige stevig bruin rot. Het midden van de cirkel kan lichter gekleurd zijn dan de rand. Dit rot wordt ook wel lenticelrot genoemd, de schimmel kan aanvallen via een lenticel. De ziekte moet in de boomgaard onder controle worden gehouden. Voor de bewaring geldt dat condities die de rijping vertragen ook gunstig zijn om het begin van lenticelrot te vertragen. Daarom wordt deze ziekte meestal pas gevonden na een opslagperiode van ten minste enkele maanden.
 9. Phytophtora. Foto door WFBR

  Phytophtora

  Phytophthora vormt een stevig rot van een licht tot midden bruine kleur. Er is geen duidelijke grens tussen gezond en aangetast vruchtvlees. De schil laat gemakkelijk los van het vruchtvlees. De appels hebben een onaangename geur. De vruchten zijn vaak afkomstig van laaghangend fruit in de boomgaard (waar bodemdeeltjes door regen omhoog spatten). Vruchten kunnen ook geïnfecteerd raken tijdens nat weer rond de oogsttijd of tijdens nat sorteren.
 10. Steelrot. Foto door WFBR

  Steelrot

  Steelrot kan worden veroorzaakt door verschillende vruchtrotschimmels. Het rot begint vanaf de steelkant. Appels die zonder steel worden geplukt, kunnen gemakkelijk rot ontwikkelen in de steelholte. Uiteraard is voorzichtig oogsten belangrijk. Scheurtje in de steelholte kunnen ook leiden tot rot.