Foto van Alba_alioth/Shutterstock.com

Transporteren van paprika's en pepers

Het transporteren van verse producten vindt over het algemeen plaats in (gekoelde) vrachtwagens, reefer containers of per vliegtuig. Controles en het goed inladen zijn altijd belangrijk om goede (temperatuur) condities voor het product tijdens transport te behouden. Voor verse producten zoals paprika’s en pepers, is gekoeld transport vaak noodzakelijk. Vrachtwagens en reefers kunnen een lage temperatuur behouden, maar hebben niet genoeg koelcapaciteit om de producttemperatuur te verlagen. Om die reden moeten producten vooraf gekoeld worden voordat ze in de vrachtwagens of reefers gaan. Tijdens transport en wachtperiodes moet de lading goed bedekt zijn om tegen stof, zon en regen te beschermen. Voorzichtig rijden en voorzichtige verplaatsen van het product is essentieel om mechanische schade te voorkomen.

Een overvolle pick-up truck met rode paprika's. Foto van lucky eyes/shutterstock.com
Een overvolle pick-up truck met rode paprika's. Foto van lucky eyes/shutterstock.com

Optimale transportcondities

Het transport van paprika’s en pepers van het veld of de kas naar het pakstation moet zo snel mogelijk na de oogst gebeuren. Dit omdat het essentieel is dat paprika’s en pepers, vooral bedoeld voor transport naar het buitenland, zo snel mogelijk gekoeld worden. Na het koelen in het pakstation kunnen ze via (CA) gekoelde vrachtwagens of reefer containers getransporteerd worden. De beste transportcondities voor paprika’s en pepers zijn afhankelijk van ras, volgroeidheid en verwachte transportduur. Bij paprika’s is dit vaak bij O2 en CO2 concentraties tussen de 2-5% met een temperatuur tussen 7-10 °C. Voor pepers worden vaak O2 en CO2 concentraties tussen de 3-5% en 5-10% respectievelijk gekozen, met een temperatuur tussen 5-10 °C. De optimale luchtvochtigheid zit meestal tussen de 85-95% voor pepers en 95-98% voor paprika’s.

Aandachtspunten tijdens het laden en transporteren van paprika's en pepers

 1. Paprika's worden na de oogst geladen in een vrachtwagen. Foto van BearFotos/Shutterstock.com
  Paprika's worden na de oogst geladen in een vrachtwagen. Foto van BearFotos/Shutterstock.com

  Laden op het veld of bij de kas

  Tijdens het ophalen van de paprika’s of pepers na de oogst moeten de kratten of andere verpakking voorzichtig gestapeld worden en aan elkaar gebonden worden om te zorgen dat ze niet verschuiven of omvallen tijdens transport. In het geval van grotere vrachtwagens en ladingen die niet de hele vloer bedekken, moet het vastbinden gebeuren door (pallet-)randbeschermers die aan de zijkanten van een stapel veldkratten worden geplaatst. Vooral bij warme ladingen (afkomstig van de oogst) is luchtventilatie door de stapels heel belangrijk.
 2. Voorbeeld van een laaddok. Foto van WUR
  Voorbeeld van een laaddok. Foto van WUR

  Laden na het voorkoelen

  Het inladen moet bij voorkeur gebeuren vanuit een klimaat-instelbare gekoelde laaddock bij het pakstation via “gekoelde dockshelters” naar een voorgekoelde vrachtwagen of reefer. Dit voorkomt dat warme lucht uit de omgeving de voorgekoelde reefer containers, vrachtwagens of klimaat-instelbare laaddocks inkomt. Hierdoor wordt condensatie op het koude oppervlak van de paprika’s en pepers vermeden. Als de koude keten niet volledig kan worden gegarandeerd, kan het goed zijn om te evalueren of het voorkoelen op het juiste moment heeft plaatsgevonden.
 3. Stapel niet boven de rode lijn in een reefer container. Foto van WUR
  Stapel niet boven de rode lijn in een reefer container. Foto van WUR

  Goed stapelen van lading in een reefer of vrachtwagen

  In reefer containers, met een luchtdoorstroomsysteem vanaf de onderkant, moet de lading gestapeld worden als een vast blok met weinig ruimte tussen de kartonnen dozen en de reefer containerwand om een te korte luchtdoorstroom te voorkomen. Het is belangrijk om niet boven de rode lijn van een reefer container te stapelen. Gebruik geen wrap of ander materiaal dat goede luchtdoorstroming voorkomt.
 4. Stevige dozen met gaten voor de luchtventilatie zijn geschikt voor transport per vrachtwagen. Foto van WUR
  Stevige dozen met gaten voor de luchtventilatie zijn geschikt voor transport per vrachtwagen. Foto van WUR

  Dozen

  Zorg ervoor dat kartonnen dozen met paprika’s of pepers geschikt zijn voor transport in een reefer. Dat betekent dat ze gaten aan de onderkant moeten hebben om luchtdoorstroming vanaf de onderkant mogelijk te maken. Voor vrachtwagens zijn dozen nodig met gaten aan de zijkanten. (De meeste dozen zijn geschikt voor beide soorten transport.)
 5. Temperatuurregistratie is de essentieel om een ononderbroken koudeketen te realiseren. Foto van WUR
  Temperatuurregistratie is de essentieel om een ononderbroken koudeketen te realiseren. Foto van WUR

  Temperatuurregistratie

  De koudeketen moet niet onderbroken worden, het product kan het beste in de ingestelde temperatuurmarges blijven, die afhankelijk zijn van ras en volgroeidheid. Lagere of hogere temperaturen kunnen gemakkelijk leiden tot verlies van kwaliteit. Bijvoorbeeld krijgen gekoelde paprika’s en pepers, die opwarmen tijdens een onderbroken koudeketen, last van condensatie. Dit zal ze vatbaarder maken voor schimmelbederf. Goede kwaliteitscontroles tijdens transport bevat ook temperatuurregistratie.
 6. Voorbeeld van een pallet met dozen puntpaprika's. De dozen zijn niet correct gestapeld. Het is belangrijk om foto's te maken van dit soort situaties bij het lossen van de lading. Foto van Baloncici/Shutterstock.com
  Voorbeeld van een pallet met dozen puntpaprika's. De dozen zijn niet correct gestapeld. Het is belangrijk om foto's te maken van dit soort situaties bij het lossen van de lading. Foto van Baloncici/Shutterstock.com

  Lossen

  Wees voorzichtig bij het lossen om mechanische schade aan de paprika’s of pepers te voorkomen. De pallets (of andere verpakkingen) met paprika’s of pepers moeten voorzichtig naar een koelcel gebracht worden. Bij voorkeur word er ook een steekproef op het product uitgevoerd. Het uiterlijk van de paprika’s en pepers, maar ook van de verpakking en pallets kan vastgelegd worden met foto’s. Temperatuurloggers kunnen opgehaald worden bij aankomst en uitgelezen worden voor de temperatuurdata. Een kwaliteitsinspectie wordt uitgevoerd als de producten vanuit het buitenland worden geïmporteerd. Op basis van dit rapport wordt de lading geaccepteerd, afgewezen, of geaccepteerd onder bepaalde condities.
"Een reefer container of vrachtwagen kan de producttemperatuur behouden, maar heeft onvoldoende capaciteit om terug te koelen. Daarom is het belangrijk om producten voor te koelen"
Eelke Westra, Expert postharvest technology, WUR