Photo by PREECHA.SU/Shutterstock.com

Ziekten en gebreken bij mango's

Mango's van goede kwaliteit zijn vrij van ziekten en aandoeningen! Klanten willen geen fruit kopen waar rot of beschadigingen aan zitten. Ook vruchten die er van buiten goed uit zien maar van binnen bruin of zacht zijn zorgen voor ontevreden klanten. Er zijn vele verschillende ziekten en gebreken, die niet altijd gemakkelijk te herkennen zijn. Een goede diagnose van wat er aan de hand is met een mango is belangrijk. Door de symptomen van een ziekte of gebrek te herkennen, kan de oorzaak gemakkelijker achterhaald worden. Als je de oorzaak kent, weet je welke maatregelen genomen kunnen worden om de ziekte of het gebrek in de toekomst te voorkomen.

Tijdige diagnose van ziekte in een partij mango's kan verdere aantasting reduceren. Foto door iLUXimage/Shutterstock.com
Tijdige diagnose van ziekte in een partij mango's kan verdere aantasting reduceren. Foto door iLUXimage/Shutterstock.com

Herkennen van ziekten en gebreken bij mango's

Identificatie van ziekten of gebreken bij mango’s vindt plaats door goed naar de symptomen te kijken. Sommige symptomen zijn zichtbaar van de buitenkant, terwijl andere alleen zichtbaar zijn na het doorsnijden. Het is belangrijk om kwaliteitsproblemen zo vroeg mogelijk in de versketen te detecteren om verdere problemen te voorkomen. Ook retailers hebben baat bij kennis over ziekten en gebreken die ze kunnen tegenkomen. Voor hen is het belangrijk om te weten of het komt door handelingen eerder in de keten of door het eigen handelen. Veel voorkomende oorzaken van achteruitgang van mango’s zijn diverse rotsoorten maar ook diverse fysiologische gebreken en mechanische schade kunnen voorkomen.

Veel voorkomende ziekten en gebreken

 1. Schade op de schil door ruw hanteren. Foto door WUR.
  Schade op de schil door ruw hanteren. Foto door WUR.

  Schade door ruw hanteren

  Het ruw omgaan met mango’s kan gemakkelijk leiden tot schade, in elk stadium van de toeleveringsketen. Zo kan het effect van ruw oogsten zich in een later stadium uiten in kneuzingen en verwondingen. Deze mechanische schade maakt de vrucht niet alleen onaantrekkelijk, maar leidt vaak ook tot secundaire rotontwikkeling.
 2. Beschadigde mangoschil door latex. Foto door WUR.
  Beschadigde mangoschil door latex. Foto door WUR.

  Latexvlek

  Wanneer de mango wordt geoogst, kan sap vanuit de steel op de vruchtschil druppelen. Het sap veroorzaakt latexvlekken, zichtbaar als donkere of bruine vlekken. Deze verwonding van de schil is te wijten aan de zure aard van het sap. Het sap zelf kleurt lichtgeel en transparant wanneer het opdroogt. Bij de oogst moeten bepaalde procedures gevolgd worden om de latexvlekken zoveel mogelijk te voorkomen.
 3. Te lage temperaturen kunnen leiden tot symptomen van koudeschade. Foto van AlexLMX/Shutterstock.com
  Te lage temperaturen kunnen leiden tot symptomen van koudeschade. Foto van AlexLMX/Shutterstock.com

  Koudeschade

  Symptomen van koudeschade
  zijn ongelijkmatige rijping, weinig kleur en smaak, oppervlakkige putjes in de
  schil, grijsachtige schilverkleuring, verhoogde gevoeligheid voor bederf of, in
  ernstige gevallen, vruchtvleesbruin. Deze aantasting wordt veroorzaakt door opslag
  onder de optimale opslagtemperatuur die rond de 12 °C ligt. De schade hangt af
  van de duur en laagte van de temperatuur.
 4. Interne bruinverkleuring. Foto van WUR.
  Interne bruinverkleuring. Foto van WUR.

  Interne bruinverkleuring

  Er zijn verschillende verschijningsvormen en oorzaken van interne bruinverkleuring. Deze verkleuring is zichtbaar als de vrucht doormidden wordt gesneden. Het aangetaste vruchtvlees is bruin. Deze aantasting kan meestal in verband worden gebracht met bepaalde boomgaardfactoren vóór de oogst (tekort aan voedingsstoffen). Ook overrijp fruit ontwikkelt interne bruinverkleuring, het is een gevolg van natuurlijke veroudering. Mogelijk waren de vruchten opgeslagen onder suboptimale omstandigheden zoals een te hoge temperatuur of ze zijn simpelweg te lang bewaard.
 5. Mango met verrimpelde schil. Foto van WUR.
  Mango met verrimpelde schil. Foto van WUR.

  Verrimpeling

  Mango's zijn gevoelig
  voor waterverlies. Verrimpeling van de schil is het gevolg van (overmatig)
  waterverlies. Het risico op verrimpeling neemt toe met een lagere relatieve
  luchtvochtigheid, hogere temperatuur, langere bewaartijd en bij beschadigingen van de schil. Het beperken van waterverlies begint direct na de oogst door de vruchten
  in de schaduw te brengen.
 6. Schimmelrot bij mango. Foto van WUR.
  Schimmelrot bij mango. Foto van WUR.

  Schimmelrot

  Er kunnen verschillende
  pathologische ziekten voorkomen, zoals Anthracnose, Diplodia steeleind-rot en
  Rhizopus rot. Rot hangt vaak samen met schade of met veroudering (te lang
  bewaard of onder ongunstige omstandigheden bewaard). Vruchten kunnen al bij de
  tijdelijke opslag in de boomgaard verslechteren als er niet goed mee wordt
  omgegaan. De ontwikkeling van rot na de oogst kan worden beperkt door snelle
  koeling van het geoogste fruit en het voorkomen van beurse plekken en verwondingen.