Foto van Fahroni/Shutterstock.com

Transporteren van mango's

Transport van mango's vindt meestal plaats in (gekoelde) vrachtwagens, reefer containers of per vliegtuig. Regelmatige kwaliteitscontrole en goed temperatuurmanagement zijn belangrijk voor de mangokwaliteit. Voor verse producten, zoals mango's, is gekoeld transport meestal nodig. Vrachtwagens en reefers kunnen lage temperaturen vasthouden, maar hebben onvoldoende koelcapaciteit om de producttemperatuur te verlagen. Daarom moeten mango's voorgekoeld worden voor ze de gekoelde vrachtwagen of reefer ingebracht worden. Tijdens transport en wachtperiodes moet de lading goed afgedekt zijn om zo beschermd te zijn tegen stof, zon en regen. Voorzichtig rijden en voorzichtig verplaatsen is essentieel om mechanische schade aan de mango's te voorkomen tijdens de transportfase.

Goede transportcondities tijdens de hele mangoketen zijn belangrijk om mango’s van hoge kwaliteit te kunnen leveren. Foto van thekovtun/Shutterstock.com
Goede transportcondities tijdens de hele mangoketen zijn belangrijk om mango’s van hoge kwaliteit te kunnen leveren. Foto van thekovtun/Shutterstock.com

Juiste transportcondities

Het ophalen van mango’s uit de boomgaard moet snel na de oogst gebeuren omdat mango’s, vooral die naar het buitenland gaan, zo snel mogelijk gekoeld moeten worden. Daarom moet er dus zo min mogelijk tijd tussen het oogsten en koelen zitten. Na het koelen in het pakstation kunnen de mango’s verder getransporteerd worden in gekoelde vrachtwagens of reefer containers. De beste transporttemperatuur voor mango’s is afhankelijk van het ras, het oogstgebied en het seizoen, het zit meestal tussen de 8 en 12 ºC. De optimale luchtvochtigheid zit rond de 90% RV (relatieve luchtvochtigheid). De temperatuur tijdens transport moet constant gehouden worden om condensatie te verminderen. Hogere luchtvochtigheid of condensatie kan de groei van schimmels bevorderen.

Transportstappen in de keten

 1. Zorg dat de oogstkratten voorzichtig gestapeld worden en bindt ze vast als ze van boomgaard naar inzamelcentrum of pakstation worden gebracht. Foto van hadasit/Shutterstock.com
  Zorg dat de oogstkratten voorzichtig gestapeld worden en bindt ze vast als ze van boomgaard naar inzamelcentrum of pakstation worden gebracht. Foto van hadasit/Shutterstock.com

  Laden na de oogst

  Tijdens het ophalen moeten kratten of andere verpakkingen voorzichtig gestapeld en vastgebonden worden om te zorgen dat ze niet verschuiven of omvallen tijdens transport. In het geval van grotere vrachtwagens of ladingen die niet de gehele vloer bedekken, moet het vastbinden gebeuren door (pallet)randbeschermers aan de zijkant van een stapel kratten te plaatsen. Vooral voor warme ladingen (rechtstreeks van de oogst) is luchtventilatie door de stapels kratten nodig.
 2. Gekoelde laaddocks. Foto van ANDREY FEDORENKO/Shutterstock.com
  Gekoelde laaddocks. Foto van ANDREY FEDORENKO/Shutterstock.com

  Laden na het voorkoelen

  Het laden moet bij voorkeur gebeuren via een gekoelde laadtunnel naar een vrachtwagen of reefer. Dit voorkomt dat lucht uit de omgeving de voorgekoelde reefer containers, vrachtwagens of laaddocks in komt. Dit is belangrijk om de mango’s op de gewenste lage temperatuur te houden, maar ook om condensatie te voorkomen. Condensatie treedt op als warme vochtige lucht de reefer containers of vrachtwagens binnenkomt.
 3. Het laden van vrachtwagen of reefer. Foto van WUR
  Het laden van vrachtwagen of reefer. Foto van WUR

  Het laden van een gekoelde vrachtwagen of reefer

  In reefer containers, waarin de koeling van onderaf plaatsvind, moet de lading geplaatst worden als een vaste dichte stapel met zo weinig mogelijk ruimte tussen het karton en de reefer container wand, om een ongewenste kortere route van de luchtstroom te voorkomen. Stapel ook niet boven de rode lijn op de wand van de reefer. Let op de afdekking van de vloeropening en de heftruck-opening bij de pallets achterin de container.
 4. Luchttransport. Illustratie van Creative icon styles/Shutterstock.com
  Luchttransport. Illustratie van Creative icon styles/Shutterstock.com

  Luchttransport

  De hoeveelheid mango’s die per lucht getransporteerd worden is laag. Het wordt gebruikt om aan de top-marktsegmenten aan de boom gerijpte mango’s te bezorgen. De aan de boom gerijpte mango’s hebben een betere smaak en zoetheid, maar een korte houdbaarheid. Voor doorvoer op het vliegveld kunnen folie-gelamineerde thermische dekens gebruikt worden om een hele pallet te bedekken als de koudeketen anders doorbroken zou worden.
 5. Voorbeeld van gemeten temperatuurdata (in °C) op verschillende plekken in een reefer container. Grafiek van WUR
  Voorbeeld van gemeten temperatuurdata (in °C) op verschillende plekken in een reefer container. Grafiek van WUR

  Temperatuur-registratie

  De koudeketen moet niet worden onderbroken en kan voor mango’s het beste tussen temperaturen van 8 tot 12 ºC blijven, afhankelijk van ras en volgroeidheid. Lagere of hogere temperaturen kunnen makkelijk tot een verlies in kwaliteit leiden. Gekoelde mango’s die opnieuw worden opgewarmd als de koudeketen wordt onderbroken, kunnen last hebben van condensatie op het fruit. Dit zal ze vatbaarder maken voor schimmelrot. Tot goede kwaliteitscontrole tijdens transport hoort ook regelmatige temperatuurregistratie.
 6. Neem een steekproef van de mango's bij aankomst. Foto van WUR
  Neem een steekproef van de mango's bij aankomst. Foto van WUR

  Lossen

  Wees voorzichtig tijdens het lossen om mechanische schade te voorkomen. De pallets (of andere verpakkingen) met mango’s moeten meteen naar een gekoelde opslag gebracht worden. Bij het verplaatsen van de pallets naar de koelcel, is het belangrijk een steekproef te nemen van de mango’s voor een kwaliteitsinspectie. Het visuele uiterlijk van de mango’s, maar ook de verpakkingen en pallets kunnen via foto’s gedocumenteerd worden.
"Een reefer container of vrachtwagen kan alleen de producttemperatuur vasthouden, niet verlagen. Daarom moeten producten voorgekoeld worden."
Eelke Westra, Specialist Post Harvest Technology