Ziekten en gebreken bij avocado's

Goede kwaliteit avocados zijn vrij van ziekten en gebreken. Klanten willen geen producten kopen waar rot of beschadigingen aan zitten. Ook vruchten die er van buiten goed uit zien maar van binnen rot of zacht zijn zorgen voor ontevreden klanten. Er zijn vele verschillende ziekten en gebreken, die niet altijd gemakkelijk te herkennen zijn. Een goede diagnose van wat er aan de hand is met een avocado is belangrijk. Door de symptomen van een ziekte of gebrek te herkennen, kan de oorzaak gemakkelijker achterhaald worden. Als je de oorzaak weet, weet je mogelijk ook welke maatregelen genomen kunnen worden om de ziekte of het gebrek in de toekomst te voorkomen.

Ziekten en gebreken van een avocado kunnen niet genezen worden. Vroege detectie helpt in het beperken van uitbreiding. Foto van Ramil Gibadullin/Shutterstock.com

Voorkomen van ziekten en gebreken bij avocado's

De bepaling van welke avocado ziekte of gebrek aan de orde is, vindt plaats als er visuele symptomen zichtbaar zijn in de versketen. Sommige symptomen zijn zichtbaar aan de buitenkant van de avocado, terwijl anderen alleen gevonden worden aan de binnenkant door de vrucht door te snijden. Het is belangrijk om kwaliteitsissues zo vroeg mogelijk in de versketen te vinden, zodat verdere verspreiding voorkomen kan worden.

Retailers kunnen ook profijt hebben van kennis over ziekten en gebreken die ze tegen kunnen komen. Voor hen is het belangrijk om te weten of de oorzaak eerder in de keten of aan de eigen werkwijze ligt. Koudeschade is een voorbeeld van een afwijking die zichtbaar kan worden in de winkel. Vaak is deze echter een resultaat van te lage opslagtemperaturen eerder in de keten.

Voorbeelden van ziekten en gebreken bij avocado's

 1. Interne schade veroorzaakt door kneuzingen. Foto van Liz Grogan/Shutterstock.com

  Schade door hanteren

  Het ruw omgaan met avocado's kan gemakkelijk leiden tot schade. Dit geldt voor elke stap in de versketen. Zo kan het effect van ruwe werkwijze bij de oogst leiden tot beurse plekken en schade later in de keten. Hobbelig transport richting het pakstation leidt tot soortgelijke symptomen. Deze mechanische schade maakt het fruit niet alleen onaantrekkelijk, maar leidt ook vaak tot secundaire rotontwikkeling.

 2. Avocado met symptomen van koudeschade. Foto van WUR.

  Koudeschade

  Symptomen van koudeschade bij avocado's zijn bijvoorbeeld onregelmatige verkleuring (donkere vlekken) die wat verzonken liggen in de schil. Het vruchtvlees vertoont grijsverkleuring, vaatverbruining en vruchtvleesplekjes. Deze afwijking wordt veroorzaakt door opslag onder de minimumtemperatuur. Gevoeligheid voor en ernst van de schade hangt af van de duur en de laagte van de temperatuur. Het langzaamaan aanpassen van het fruit aan lagere temperaturen kan mogelijk gevoeligheid voor koudeschade verminderen.
 3. Vaatverbruining in avocado's. Foto van WUR

  Vaatverbruining

  Te hoge of te lage temperaturen tijdens de groei van de avocado kunnen problemen veroorzaken in de vaten in het vruchtvlees, waardoor vaatverbruining ontstaat. Normaalgesproken ontstaat dit bij de neuskant van de pit en is dit al zichtbaar als de vrucht doorgesneden wordt. Later wordt het steeds duidelijker zichtbaar.
 4. Interne bruinverkleuring bij avocado. Foto van WUR

  Interne bruinverkleuring

  Dit gebrek wordt zichtbaar als de vrucht doormidden wordt gesneden. Het avocado-vruchtvlees kan bruin worden als gevolg van veroudering of door verstikking tijdens CA transport. Het gebrek verspreidt zich meestal door het vruchtvlees vanaf de neuskant van de vrucht. Het vruchtvlees rijpt niet meer, het wordt rubberachtig en kan vies ruiken.
 5. Steeleind-rot. Foto van WUR

  Schimmelrot

  Verschillende pathologische ziekten kunnen voorkomen, zoals Anthracnose, Dothiorella en Rhizopus. Schimmelinfecties kunnen zichtbaar zijn aan de buitenkant via kleine bruine vlekken op de schil of grote vlekken die in het vruchtvlees bij het steeltje door kunnen lopen door de vaatbundels. De infectie kan al in de boomgaard hebben plaatsgevonden, maar het bederf wordt vaak pas zichtbaar in de naoogst-fase.
 6. Lenticelschade. Foto van WUR

  Lenticelschade

  Sommige avocadorassen hebben een ruwere schil met uitstekende lenticellen. Deze lenticellen kunnen als ze beschadigd raken zwarte plekken veroorzaken op de schil, een soort zwarte mazelen. De lenticellen kunnen gemakkelijker beschadigen als de vruchten veel vocht bevatten, bijv. doordat het vlak voor de oogst geregend heeft of er recent gesproeid was.
 7. Verrimpeling. Foto van LesdaMore/Shutterstock.com

  Verrimpeling

  Avocado's zijn kwetsbaar voor vochtverlies. Tijdens het rijpen kan de vrucht 5 à 6% van zijn startgewicht verliezen. Verrimpeling van de schil is de consequentie van overmatig vochtverlies. Het risico van verrimpeling neemt toe bij lage relatieve luchtvochtigheid in de omgeving, hogere temperatuur, langere opslagperiode en schade aan de schil. Het beheersen van het vochtverlies begint direct bij de oogst door de vruchten in de schaduw te plaatsen.
"Goede hygiëne in de boomgaard en goede oogstpraktijken, zoals niet oogsten tijdens een regenbui en voorzichtig hanteren, helpen enorm om bederf te voorkomen"
Hans de Wild, Consultant Postharvest Technology

Wist je dat?

 1. Rot in avocado wordt vaak steeleind-rot of vruchtvlees-rot genoemd

  Dit hangt af van de locatie waar de infectie binnenkomt. Bij steeleind-rot komt de infectie via het steeltje binnen. Bij vruchtvlees-rot ergens via de schil.
 2. Bruine vlekken veroorzaakt door schimmels kunnen herkend worden door naar schil en vruchtvlees te kijken

  Bruine schilvlekjes veroorzaakt door schimmels dringen door in het vruchtvlees. Dit maakt het zichtbare onderscheid tussen schimmelsymptomen en koudeschade.

 3. Avocado's kunnen last hebben van de mazelen

  De combinatie van een hoge infectidruk en fysieke schade aan de schil kan leiden tot kleine zachte zwarte cirkelvormige infectieplekken, die mazelen worden genoemd. Dit treedt op tijdens de opslag en kan zich verspreiden als de avocado uit de opslag wordt gehaald.