Transporteren van avocado's

Transport van avocado’s gebeurt over het algemeen met gekoelde vrachtwagens of reefers, of met een vliegtuig. Controles en het goed beladen zijn belangrijk om goede (temperatuur)omstandigheden te behouden voor het product tijdens transport. Gekoeld transport is vaak noodzakelijk. Vrachtwagens en reefers kunnen een lage temperatuur behouden, maar hebben niet genoeg koelcapaciteit om de producttemperatuur te verlagen. Daarom moeten producten gekoeld zijn voordat ze in een gekoelde vrachtwagen of reefer geplaatst worden. Tijdens transport en wachttijden moet de lading goed bedekt zijn om te beschermen tegen stof, zon en regen. Het is belangrijk om voorzichtig te zijn tijdens het rijden en het verplaatsen van het product om mechanische schade te voorkomen.

Een vrachtwagen wordt geladen in een avocado-boomgaard. Foto van WUR

Goede transportomstandigheden voor avocado's

Het ophalen van avocado’s in de boomgaard moet snel na de oogst gebeuren, omdat het essentieel is dat avocado’s, voornamelijk die naar het buitenland gaan, zo snel mogelijk na de oogst gekoeld worden. Daarom moet er dan ook zo weinig mogelijk tijd tussen het oogsten en het koelen zitten.

Na het koelen in de opslag kunnen de avocado’s verder getransporteerd worden in gekoelde vrachtwagens of reefers. De beste transporttemperatuur verschilt per ras, oogstgebied en het seizoen. Het is meestal tussen de 5 en 7 ºC. De optimale luchtvochtigheid zal rond de 90% RV zitten. De temperatuur tijdens transport kan het beste constant blijven om condensatie te verminderen. Hogere luchtvochtigheid of condensatie kan de groei van schimmels bevorderen.

Aandachtspunten voor het transporteren van avocado's

 1. Inladen na de avocado-oogst. Foto van anarociogf/Shutterstock.com

  Laden na de oogst

  Tijdens het ophalen van de avocado’s bij de boomgaard moeten de kratten of andere verpakking voorzichtig gestapeld worden, en vervolgens aan elkaar gebonden worden om te zorgen dat ze niet verschuiven of omvallen tijdens transport. In het geval van grotere vrachtwagens en ladingen die niet de hele vloer in beslag nemen, moet het aan elkaar binden gebeuren door een (pallet)randbeschermer aan de zijkanten van een stapel kratten te plaatsen. Voornamelijk voor warme ladingen (als het van de oogst komt) is goede luchtventilatie door de stapels kratten nodig.
 2. Het laden van avocado's na verpakken en voorkoelen. Foto van WUR

  Laden na het voorkoelen

  Het beladen van de gekoelde vrachtwagens moet gedaan worden vanaf een (bij voorkeur) klimaat-instelbare laaddock via “gekoelde dockshelters” (<8°C) naar een vrachtwagen of reefer. Dit voorkomt dat lucht uit de omgeving de voorgekoelde reefer containers, vrachtwagens of klimaat-instelbare laaddocks inkomt. Hierdoor blijven de avocado’s op de gewenste lage temperatuur, wat belangrijk is om condensatie te voorkomen. Condensatie treedt namelijk op als warme vochtige lucht een gekoelde reefer container of vrachtwagen binnen komt.
 3. Stapel voorgekoelde dozen als een blok in een gekoelde vrachtwagen of reefer. Foto van WUR

  Plaatsen van lading in een gekoelde vrachtwagen of reefer

  In reefer containers waarin koeling van onderaf plaatsvindt, moet de lading geplaatst worden als een vaste en dichte stapel met zo weinig mogelijk ruimte tussen het karton en de reefer container wand, om een ongewenste kortere route in de luchtstroom te voorkomen. Stapel niet boven de rode lijn op de wand. Let op de afdekking van de vloeropening en de heftruck-opening bij de pallets achterin de container.
 4. Een reefer container. Foto van WUR

  Instellingen van reefer containers

  De temperatuur van een reefer met avocado’s kan worden ingesteld tussen 5 en 7 °C. Voor specifieke productiegebieden en avocado’s die vatbaar zijn voor koudeschade, kan een geleidelijk afkoelprogramma gebruikt worden. Als de vracht onder RA-condities (regular air) wordt vervoerd, moet de ventilatie worden ingesteld op 120 m³/h voor een 12 meter lange container om de door avocado geproduceerde CO2 uit de container te ventileren. Als avocado’s op CA-condities (controlled atmosphere) worden getransporteerd, kan O2 het beste tussen 2% en 3% worden ingesteld, en CO2 tussen 3% en 10%.
 5. Afbeelding van wereldwijd vliegverkeer door Creative icon styles/Shutterstock.com

  Luchttransport

  De hoeveelheid avocado’s die via de lucht worden getransporteerd is laag. Voor transport via de luchthaven kunnen thermische dekens gebruikt worden om het pallet af te dekken om de koudeketen niet te doorbreken.
 6. Temperatuurmetingen op locatie. Foto van Sorn340 Studio Images/Shutterstock.com

  Temperatuurregistratie

  De koudeketen moet niet worden onderbroken, waarbij de optimale temperatuur afhangt van soort en volgroeidheid van de avocado’s. Lagere of hogere temperaturen kunnen snel leiden tot verlies van kwaliteit. Gekoelde avocado’s die opgewarmd worden omdat de koudeketen onderbroken is, krijgen mogelijk condens op het fruit. Dat maakt ze vatbaarder voor schimmels. Goede kwaliteitscontrole tijdens transport houdt ook in dat de temperatuur met een datalogger wordt bijgehouden.
 7. Lossen op de plaats van bestemming. Foto van WUR

  Lossen

  Voordat de lading uit de container gelost wordt, moet de container geventileerd worden, zodat het zuurstofniveau weer normaal wordt. Los voorzichtig om schade aan het product te voorkomen. De pallets (of andere verpakkingen) met avocado’s moeten direct naar een gekoelde opslag verplaatst worden. Voordat de pallets naar de koelcel verplaatst worden, is het belangrijk een steekproef van de avocado’s te nemen voor kwaliteitscontrole. Er kunnen foto’s gemaakt worden van hoe de avocado’s eruit zien, en ook van de verpakkingen en pallets.

"Een reefer container of vrachtwagen is alleen maar in staat om de producttemperatuur constant te houden, niet om hem te verlagen. Daarom moeten de producten voorgekoeld worden."
Eelke Westra - Specialist Postharvest Technology