De avocado-keten

Handelingen in elke stap van de versketen hebben grote invloed op de naoogstkwaliteit en houdbaarheid van avocado's. Door de beheersprocessen en ketencondities goed toe te passen, kan de kwaliteit van de avocado worden gegarandeerd en kan de houdbaarheid verlengd worden. Het verkeerd toepassen van deze processen zorgt voor een grote mate van voedselverspilling of versneld kwaliteitsverlies van het product. Elke stap in de keten is belangrijk voor succes later in de keten.

Illustratie van een avocado door Daria Chekman/Shutterstock.com

De avocado-keten

Avocado's zijn tropische vruchten. De landen die de meeste avocado's voor de internationale markt produceren zijn Mexico, de Dominicaanse Repibliek, Peru, Colombia, Indonesië, Kenia, Chili en Israël. Het gezonde imago en de vele verschillende toepassingen van avocado's zorgen voor een sterke consumentenvraag naar deze vrucht.

Avocado's worden geoogst als ze volgroeid zijn, maar nog niet rijp. Bij voorkeur is het pakhuis dichtbij de boomgaard. Daardoor wordt immers het risico op schade tijdens transport geminimaliseerd en is het ook mogelijk de avocado's snel terug te koelen. Snel na aankomst bij het pakhuis worden de avocado's uitgeladen, gesorteerd en verpakt. Na voorkoeling moeten de avocado's goed geladen worden in gekoelde vrachtwagens of reefers om tijdens het gehele transport de juiste temperatuur te kunnen garanderen. Een gesloten koudeketen, zonder tussentijdse opwarming, is belangrijk om het rijpingsproces te kunnen beheersen en om condensatie te voorkomen.

Tot de winkelfase moeten avocados volgroeid maar nog niet rijp zijn. Sommige importeurs of dienstverleners hebben pakhuizen met rijpingsfaciliteiten. Deze zijn belangrijk voor de levering van 'ready-to-eat'-avocado's aan de supermarkt.

Stappen in de avocado-keten

 1. Een geoogste avocado. Foto van anarociogf/Shutterstock.com

  Oogst

  De naoogstketen start met de oogst van de avocado's. Om geschikt te zijn voor export moeten avocado's vrij onrijp geoogst worden, maar wel in een groeistadium waarin ze nog volledig kunnen afrijpen. Het is daarom belangrijk om een goede inschatting te maken van het groeistadium van de avocado's voor de pluk. Transport van het veld naar het pakhuis moet snel na de oogst plaatsvinden. Avocado's die overzee getransporteerd gaan worden moeten zo snel mogelijk na de oogst gekoeld worden.
 2. Temperatuurbeheersing van avocado's is belangrijk in het naoogst traject. Foto van New Africa/Shutterstock.com

  Temperatuurbeheersing

  Het snel verlagen van de fruittemperatuur is erg belangrijk. Een lage temperatuur zorgt ervoor dat (te snelle) rijping niet plaatsvindt, minimaliseert het vochtverlies van de avocado's en vertraagt kwaliteitsverlies. Let op, want avocado's zijn gevoelig voor koudeschade, wat leidt tot zichtbare schade en smaakverlies. Ze moeten niet kouder dan bij 5°C worden opgeslagen voor de meeste soorten. Opslag in het pakhuis en transport van het pakstation naar de eindbestemming moet temperatuur-beheerst zijn.
 3. Verpakte avocado's. Foto van BearFotos/Shutterstock.com

  Pakhuis

  In principe moeten de avocado's niet meer worden aangeraakt dan strikt noodzakelijk, omdat handelingen het risico op mechanische schade vergroten. Pakhuishandelingen zoals sorteren en beoordelen zijn nodig en belangrijk, en moeten plaats vinden. Als je avocado's niet zou sorteren en onrijpe, overrijpe, te kleine, misvormde, beschadigde producten niet verwijdert, dan krijg je problemen in latere vermarkting van de avocado's. Het beoordelen helpt om avocado's toe te wijzen aan kwaliteitsklasse volgens gebruikelijke kwaliteitskenmerken.
 4. Reefer container. Foto van WUR

  Transport

  Voorkoelen van avocado's is noodzakelijk voor ze de gekoelde vrachtwagen of reefer ingaan. Als avocado's geoogst worden op het aanbevolen groeistadium voor export, en als ze opgeslagen worden volgens de richtlijnen (normaal gesproken tussen 5 en 7 °C), dan is een transporttijd van 3 tot 4 weken in een reefer container mogelijk. Temperatuur tijdens transport moet goed gemonitord worden. Normaal gesproken worden CA-condities (controlled atmosphere) gebruikt in reefer containers die de avocado's naar verre markten vervoeren. De hoeveelheid avocado's die met het vliegtuig worden vervoerd is klein.
 5. Avocado's in exportkratten. Foto van Juan Carlos Riano/Shutterstock.com

  Export

  Elke exportmarkt heeft zijn eigen vereisten en kwaliteitsstandaarden. Voordat je exporteert naar een nieuwe markt, is het belangrijk om de regelgeving en standaarden goed te bestuderen. Vooroogstbehandelingen, bestrijdingsmiddelen en minimum residue levels (MRLs), afmetingen en klasse-indelingen, verpakkingen en labeling, transportcondities, al deze elementen moeten voldoen aan de minimale vereisten van het importerende land en de importerende klant.
 6. Rijpe avocado's in de supermarkt. Foto van WUR

  Importeurs en retail

  Sommige importeurs en dienstverleners hebben afrijpingsfaciliteiten waar temperatuur- of ethyleen-rijping gestimuleerd wordt. Dit is belangrijk voor het verkrijgen van ready-to-eat avocado's voor supermarkten. Avocado's kunnen bij omgevingstemperatuur worden uitgestald, maar let op dat de rijping dan doorgaat! De condities in de winkel moeten zo zijn dat de avocado's die bij de klant thuis komen leiden tot een tevreden klant.
"Het is ontzettend belangrijk dat alle actoren in de versketen van oogst tot retail de juiste handelingen doen aan de avocado. Een verkeerde beslissing leidt tot desastreuze effecten later in de keten."
Hans de Wild, Consultant Postharvest Technology

Wist je dat?

 1. Koudeschade wordt pas na enkele dagen zichtbaar

  Koudeschade is een consequentie van een te koude temperatuur ergens in de avocado-keten. Vaak wordt de koudeschade al veroorzaakt voordat de avocado in de winkel ligt.