Photo by WUR

ATP test voor transportmiddelen

Organisaties in de koelketen zijn meer en meer bezig met de verduurzaming van hun transportsysteem. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn het reduceren van energieverbruik en het verbeteren van klimaatcondities tijdens transport.

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben de expertise en de geconditioneerde unieke testfaciliteiten waarin ze elk type koeltransport van voedsel of medicijnen kunnen optimaliseren.

2019-11-19 11.35.44.jpg

ATP testen

Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) beschikt over één van de weinige ATP-testfaciliteiten in Europa en is volledig ISO geaccrediteerd (EN ISO/IEC 17025; registratienummer L679, zoals gepubliceerd op de RvA website).

ATP-testen die wij aanbieden:

  • K-waarde test: vaststelling van de thermische isolatiewaarde van een geïsoleerde opbouw van het transportmiddel (een of meerdere compartimenten).
  • Koelvermogen test met enkel temperatuurniveau: vaststellen van het maximale effectieve koelvermogne van de koelunit in toepassingen met één temperatuurniveau.
  • Koelvermogen test met gecombineerde temperatuurniveaus: vaststellen van het maximale effectieve koelvermogen van de koelunit in toepassingen met meerdere compartimenten en meerdere temperatuurniveaus.
  • Verificatie van de effectiviteit van de koelunit op het in bedrijf zijnde transportmiddel: meten van de tijd die nodig is om de productruimte af te koelen van omgevingstemperatuur naar de ingestelde setpointtemperatuur van de toepassing.

Aanvullende informatie is te vinden in het ATP handbook op de UNECE-website. Op basis van de type keurtestrapport(en) kan bij de RDW -of andere buitenlandse ATP instituten- ATP-certificaten worden aangevraagd voor specifieke geconditioneerde transportmiddelen.

Isolatie van bestelbusjes gebruikt voor last mile transport kan ook getest worden in de testfaciliteit. Foto van WUR
Isolatie van bestelbusjes gebruikt voor last mile transport kan ook getest worden in de testfaciliteit. Foto van WUR

Optimisalisatie van transportmiddelen

WFBR heeft de kennis en testfaciliteiten voor het aanvullend uitvoeren van een grote verscheidenheid aan prestatietesten van geconditioneerde vervoersmiddelen. Dit zijn veelal optimalisatie en evaluatietesten voor het transporteren van een specifieke productgroep (koelvers en/of bevroren levensmiddelen/medicijnen/bloemen), met verschillende type transport (weg/boot/vliegtuig) en tijdsduur (internationaal transport tot fijnmazige distributie in steden).

Met onze expertise kunnen wij u ondersteunen in het verbeteren van temperatuurhomogeniteit, energiegebruik, controlled atmopshere, vochtbeheersing en effectief ontdooien. Deze testen voeren wij uit in onze breed inzetbare testfaciliteiten en/of door het monitoren van transporten in de praktijk.

Ook kan met behulp van infraroodbeelden inzicht worden verkregen waar eventuele koudelekken zich bevinden in uw geïsoleerde vervoersmiddel. Het is tevens mogelijk om aanvullend onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de verbetering van het koelklimaat of het reduceren van het brandstofgebruik.