Photo by WUR

ATP test voor transportmiddelen

Operators in de koelketen zijn meer en meer bezig met de verduurzaming van hun transportsysteem. Belangrijke uitdagingen daarbij zijn het reduceren van energieverbruik en het verbeteren van klimaatcondities tijdens transport.

Onderzoekers van Wageningen UR hebben de expertise en de unieke geconditioneerde testfaciliteiten waarin ze elk type koeltransport van voedsel of medicijnen kunnen optimaliseren.

Ook is WUR een officieel teststation voor ATP testen.

Vrachtwagen die de ATP testfaciliteit in rijdt. Foto van WUR
Vrachtwagen die de ATP testfaciliteit in rijdt. Foto van WUR
ATP test setup volgens het ATP verdrag. Foto van WUR
ATP test setup volgens het ATP verdrag. Foto van WUR

ATP inspectie

Wageningen Food & Biobased Testing Services is geaccrediteerd onder “EN ISO/IED 17025 geaccrediteerde testlaboratoria”, met het registratienummer L679 voor de testen die vallen onder de scope van de accreditatie, zoals gepubliceerd op de RvA website.

Het is tevens mogelijk om aanvullend onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de verbetering van het klimaat of het reduceren van het brandstofgebruik.

  • K-waardetest: bepalen van isolatiewaarde van transportmiddel (single en multi compartment testen).
  • Pull-down test: test waarbij wordt gemeten hoe snel de temperatuur in de laadruimte daalt.
  • Koelvermogentest: test maximaal vermogen van de koelunit.

Met een keurrapport kunt u een ATP certificaat aanvragen van elk geldig instituut in de EU.

Isolatie van bestelbusjes gebruikt voor last mile transport kan ook getest worden in de testfaciliteit. Foto van WUR
Isolatie van bestelbusjes gebruikt voor last mile transport kan ook getest worden in de testfaciliteit. Foto van WUR

Optimisalisatie van transportmiddelen

Bovendien kunnen we ook ieder vervoersmiddel voor voedsel of medicijnen testen en optimaliseren. Denk aan verbetering van vochtbeheersing, verbetering ontdooiregelingen, monitoring transportcondities en meer. 

Ook kan met behulp van infraroodbeelden inzicht worden verkregen waar eventuele koudelekken zich bevinden in uw geïsoleerde vervoersmiddel.