Foto van WUR

Kwaliteitsbepaling van verse producten

Onze specialisten ondersteunen u bij het doen van kwaliteitsbepalignen. Omdat zij onderzoekers zijn van WUR, kunnen ze hun praktijkervaring verbinden met de wetenschappelijke kennis van WUR en u zo van objectief advies voorzien.

Kwaliteitsbeoordeling. Foto van WUR
Kwaliteitsbeoordeling. Foto van WUR

Kwaliteitsbeoordeling door WUR

We bepalen de belangrijkste en relevantste kwaliteitsaspecten en geven advies over product-specifieke observatie-methoden. Bovendien kunnen onze experts objectief de kwaliteitsbepalingen uitvoeren, waarbij ze hun expertise voor het specifieke product in het specifieke seizoen met u delen.

Onderdeel van de kwaliteitsbepaling kan bijv. zijn:

  • De introductie van nieuwe meetmethoden
  • De introductie van nieuwe kwaliteitsbepalingsmethoden (bijv. slappe nek scores voor peren)
  • Het bieden van kennis over welke kwaliteitscriteria op wat voor manier en waarom bepaald zouden moeten worden
  • Het vertalen van kwaliteitsinspecties in concrete acties voor verbeteringen: hoe voorkom je dit in de toekomst?
  • Begrijpen waar u staat ten opzichte van uw collega's; we zien veel, we kennen de huidige situatie, en kunnen als referentie dienen.