Photo by WUR

Fytosanitaire behandeling: CATT

Fytosanitaire behandelingen zijn maatregelen die genomen worden om gewasziektes en -infecties te beheersen. Ze kunnen verplicht zijn voordat import/export plaats vindt. Op deze pagina bespreken we de toepassing van CATT, controlled atmosphere temperature treatment, als een nieuwe aanpak om verse producten een fytosanitaire behandeling te geven.

Fytosanitaire behandeling van verse producten wordt gebruikt voor plaagbestrijding. Foto van Miriam82/Shutterstock.com
Fytosanitaire behandeling van verse producten wordt gebruikt voor plaagbestrijding. Foto van Miriam82/Shutterstock.com

Fytosanitaire behandelingen

Traditionele chemische fytosanitaire behandelingen voor verse producten, zoals methylbromide fumigatie, zijn niet meer toegestaan in de EU, terwijl andere chemische alternatieven vaak minder effectief zijn en ook te maken gaan krijgen met wettelijke beperkingen en resistentie-problematiek bij de plaagdieren. Niet-chemische behandelingen, zoals bestraling met gamma of Röntgen worden door consumenten als niet prettig ervaren. De toepassing van essentiële oliën of andere 'natuurlijke' chemicaliën is uitdagend en vereist dure registratieprocedures.
CATT is effectief gebleken voor de bestrijding van Californische trips in paprika's. Foto van WUR
CATT is effectief gebleken voor de bestrijding van Californische trips in paprika's. Foto van WUR

CATT is effectief gebleken voor de bestrijding van tulpengalmijt in tulpenbollen. Foto van WUR
CATT is effectief gebleken voor de bestrijding van tulpengalmijt in tulpenbollen. Foto van WUR

CATT: niet-chemische plaagbestrijding

Wageningen UR heeft een methode ontwikkeld om plantproducten plaagdiervrij te maken in de naoogstfase. Deze niet-chemische behandeling wordt al jaren gebruikt in de praktijk om plaaginsecten op geoogste aardbeienplanten (tegen aardbeienmijt, Phytonemus pallidus) en heeft potentie voor de toepassing op tulpenbollen (tulpengalmijt, Aceria tulipae), chrysanten snijbloemen en paprika's (Californische trips, Frankliniella occidentalis), aardappels (maiwortelknobbelaaltjes, Meloidogyne chitwoodi of M. fallax), en andere combinaties gewas-plaagdier.

Het principe van CATT is dat geoogste producten een behandeling ondergaan gedurende een bepaalde periode, typisch 6 uur tot 2 dagen, in een luchtdichte gaskamer. Een behandeling bestaat uit een combinatie van verhoogde temperatuur en aangepaste luchtcondities (andere zuurstof en CO2 concentraties). Aanvullende condities zoals luchtvochtigheid of type verpakking tijdens de behandeling kunnen onderdeel zijn van het CATT recept. CATT heeft de potentie om als quarantainebehandeling gebruikt te worden voor import/export. Het kan gebruikt worden zonder lange en kostbare registratieprocedures en het laat geen chemische residuen achter.

Het precies afstellen van het recept is essentieel om goede effecten te behalen. Voordat CATT kan worden toegepast, moeten de effecten op plaagdier-afdoding en plant of productkwaliteit worden onderzocht. Dit wordt meestal gedaan door de effecten van een reeks aan behandeltijden, temperaturen, O2 en CO2 percentages, te onderzoeken op afdoding en productkwaliteit. Dit gebeurt in onze CA testfaciliteit in Wageningen. Op deze manier kan een recept gevonden worden waarbij afdoding wordt gemaximaliseerd terwijl de productkwaliteit behouden blijft. WUR heeft ervaring om CATT op te schalen naar commerciële toepassingen.

- Het social media element kan niet getoond worden - controleer uw instellingen